Klient indywidualny

Wola, Porady prawne, Śródmieście, Dobry

Zakres usług współpracujących z Kancelarią prawników to w szczególności: prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo gospodarcze oraz prawo administracyjne. Wykonujący swoje czynności radca prawny lub prawnik gwarantuje poufność wszelkich danych i informacji pozyskanych o d Klientów. Wszelka pomoc prawna, której podejmuje się radca prawny odbywa się z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. Do jej przestrzegnia zobowiązany jest każdy radca prawny. Kancelaria prawna oferuje także poprzez zespół prawników pomoc prawną dla mieszkańców dzielnic Warszawy. Część prawników oferuje także kompleksowe wsparcie w sprawach o rozwód, alimenty czy spadek. W razie sporu radca prawny wspomaga Klientów w postępowaniach przed sądem powszechnym oraz przed sądem administracyjnym. Kancelaria prawna sporządzając umowy pozwala Klientowi dotrzymać warunków i zrealizować ich cel. Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia radca prawny lub prawnik wskazuje Klientom szanse na osiągnięcie zamierzonego celu. W nagłych sytuacjach Kancelaria prawna oferuje porady prawne oraz inne usługi online za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem sieci Internet.