Zespół współpracujących prawników

Wola, Porady prawne, Praga, Dobry

Z Kancelarią współpracuje grupa prawników. Każdy z niżej wymienionych prawników współpracuje z innymi kancelariami oraz w ramach dozwolonej prawem współpracy obsługuje pod względem prawnym przedsiębiorców. Wszyscy prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej firm, czy też reprezentacji sądowej przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Każdy nasz prawnik zapewnia profesjonalne porady prawne oraz kompleksowe wsparcie w zakresie zgłoszonego problemu. Każdy Klient decydujący się na pomoc prawną może być pewien, że dany radca prawny lub prawnik dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać z należytą starannością przedstawiony przez Klienta problem. Radca prawny zapewnia poufność przekazywanych informacji. Każdy radca prawny jest również ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Nigdy dotąd nie zdarzyło się, aby którykolwiek z niżej wymienionych prawników zmuszony był korzystać z posiadanego ubezpieczenia. Porady prawne jak również usługi księgowe są świadczone przez prawnika nie będącego członkiem samorządów prawniczych. Mimo to stara się on spełniać wszelkie wymogi analogicznie do wymogów współpracujących ze sobą profesjonalnych prawników. Księgowa wykonująca swoje czynności również posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Bezpłatne informacje w zakresie cen są dostępne w cenniku usług oraz telefonicznie lub za pośrednictwem sieci Internet.

Piotr Rola - Radca Prawny

Wola, Porady prawne, Praga, Dobry

Ukończył pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również Podyplomowe Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Prawa Spółek. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Jest arbitrem w Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie. Służy wieloletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu doradztwa prawnego. Nabył je podczas pracy jako prawnik w organach samorządowej i rządowej administracji publicznej oraz w kancelariach prawnych i innych gałęziach sektora prywatnego. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem prawnym, które nabył w trakcie współpracy z organizacją pozarządową Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape". Jest autorem ok. 500 publikacji prawnych.

Krzysztof Kańczugowski- Radca Prawny

Wola, Porady prawne, Praga, Dobry

Ukończył pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego. W latach 2005-2007 odbył skrócone przeszkolenie wojskowe dla absolwentów studiów wyższych, szkołę podchorążych rezerwy oraz dwie specjalizacje wojskowe w Wyższej Szkole Wojsk Lądowych we Wrocławiu im. Tadeusza Kościuszki. W latach 2012-2014 odbywał aplikację radcowską, którą ukończył przed terminem ze względu na złożenie przed zakończeniem szkolenia egzaminu radcowskiego przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Sprawiedliwości, uzyskując wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Posiada łącznie 8 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej. Świadczył porady prawne zarówno dla klientów indywidualnych, drobnych przedsiębiorców jak też pracując na rzecz naczelnych organów administracji publicznej. Ponadto świadczył także pomoc prawną na rzecz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz Wojska Polskiego w jednostkach wojskowych w Słupsku i w Poznaniu. W ramach codziennej służby społeczeństwu świadczy również pomoc prawną z urzędu.

Elżbieta Kliman-Rola - Prawnik, Księgowa

Wola, Porady prawne, Praga, Dobry

Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Jest absolwentem Podyplomowych Studiów z zakresu finansów i rachunkowości na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Doświadczenie zawodowe dotyczące prowadzenia usług księgowo - rachunkowych zdobyła w trakcie zatrudnienia w sektorze publicznym jak i prywatnym w instytucjach. W oparciu o licencję Ministerstwa Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (poz. 50803) zapewnia rzetelną obsługę księgową. Posiada szczególną wiedzę m.in. w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczaniu podat­ku VAT, CIT, PIT.

Iwona Zubrzycka-Zięba - Radca Prawny

Wola, Porady prawne, Praga, Dobry

Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Rozpoczęła i zakończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu adwokackiego uzyskała prawo do wykonywania zawodu adwokata. Jednym z głównych doświadczeń zawodowych w jej karierze jest zatrudnienie w największej polskiej firmie telekomunikacyjnej w Polsce. Posiada wieloletnie doświadczenie procesowe, które zdobyła jako aplikant adwokacki podczas współpracy z kancelariami adwokackimi. Świadczy również porady prawne z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i prawa karnego. Zapewnia także porady prawne i obsługę prawną spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

© Copyright 2016. All rights reserved. FOTOS Selected by Freepik