Zespół współpracujących prawników

Wola, Porady prawne, Praga, Dobry

Z Kancelarią współpracuje grupa prawników. Każdy z niżej wymienionych prawników współpracuje z innymi kancelariami oraz w ramach dozwolonej prawem współpracy obsługuje pod względem prawnym przedsiębiorców. Wszyscy prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej firm, czy też reprezentacji sądowej przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Każdy nasz prawnik zapewnia profesjonalne porady prawne oraz kompleksowe wsparcie w zakresie zgłoszonego problemu. Każdy Klient decydujący się na pomoc prawną może być pewien, że dany radca prawny lub prawnik dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać z należytą starannością przedstawiony przez Klienta problem. Radca prawny zapewnia poufność przekazywanych informacji. Każdy radca prawny jest również ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Nigdy dotąd nie zdarzyło się, aby którykolwiek z niżej wymienionych prawników zmuszony był korzystać z posiadanego ubezpieczenia. Porady prawne jak również usługi księgowe są świadczone przez prawnika nie będącego członkiem samorządów prawniczych. Mimo to stara się on spełniać wszelkie wymogi analogicznie do wymogów współpracujących ze sobą profesjonalnych prawników. Księgowa wykonująca swoje czynności również posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Bezpłatne informacje w zakresie cen są dostępne w cenniku usług oraz telefonicznie lub za pośrednictwem sieci Internet.

Piotr Rola - Radca Prawny

Wola, Porady prawne, Praga, Dobry

Ukończył pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również Podyplomowe Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Prawa Spółek. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Jest arbitrem w Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie. Służy wieloletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu doradztwa prawnego. Nabył je podczas pracy jako prawnik w organach samorządowej i rządowej administracji publicznej oraz w kancelariach prawnych i innych gałęziach sektora prywatnego. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem prawnym, które nabył w trakcie współpracy z organizacją pozarządową Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape". Jest autorem ok. 500 publikacji prawnych.

Monika Kwiatek - Radca Prawny

Wola, Porady prawne, Praga, Dobry

Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów odbyła roczne stypendium naukowe na Uniwersytecie w Utrechcie na Wydziale Prawa (Holandia). W trakcie stypendium w Holandii odbyła roczne praktyki w Deloitte oraz w J.P. Morgan. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła Podyplomowe Studium z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Na swoim koncie mam publikacje tematyczne i branżowe w prestiżowych czasopismach np. Harward Business Review, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim. Karierę zawodową rozpoczęła w renomowanej międzynarodowej firmie konsultingowej Ernst & Young gdzie nabrała duże doświadczenie w obsłudze zarówno polskich jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Zajmowałaa się również aktywnie prawem dot. pomocy publicznej (w ramach funduszy unijnych). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy jako prawnik w międzynarodowej firmie produkcyjnej z branży maszynowej. Brałaa udział w kompleksowej obsłudze prawnej firmy liczącej ponad 300 pracowników. Ukończyła aplikację radcowską i otrzymałam wpis na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie m.in. prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, opiekuńczego, spadkowego oraz prawa handlowego zdobywała w trakcie współpracy z renomowanymi międzynarodowymi warszawskimi kancelariami prawniczymi najpierw jako aplikant oraz po zakończeniu aplikacji – jako radca prawny.

Elżbieta Kliman-Rola - Prawnik, Księgowa

Wola, Porady prawne, Praga, Dobry

Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Jest absolwentem Podyplomowych Studiów z zakresu finansów i rachunkowości na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Doświadczenie zawodowe dotyczące prowadzenia usług księgowo - rachunkowych zdobyła w trakcie zatrudnienia w sektorze publicznym jak i prywatnym w instytucjach. W oparciu o licencję Ministerstwa Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (poz. 50803) zapewnia rzetelną obsługę księgową. Posiada szczególną wiedzę m.in. w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczaniu podat­ku VAT, CIT, PIT.

Iwona Zubrzycka-Zięba - Radca Prawny

Wola, Porady prawne, Praga, Dobry

Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Rozpoczęła i zakończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu adwokackiego uzyskała prawo do wykonywania zawodu adwokata. Jednym z głównych doświadczeń zawodowych w jej karierze jest zatrudnienie w największej polskiej firmie telekomunikacyjnej w Polsce. Posiada wieloletnie doświadczenie procesowe, które zdobyła jako aplikant adwokacki podczas współpracy z kancelariami adwokackimi. Świadczy również porady prawne z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i prawa karnego. Zapewnia także porady prawne i obsługę prawną spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

© Copyright 2016. All rights reserved. FOTOS Selected by Freepik